ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ.Ε.Π.Π.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ,όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 5 Φεβρουαρίου του 2018 στον χώρο του ξενοδοχείου ΚΑΨΗΣ στην Θεσσαλονίκη , κατά την διάρκεια της   10ης Γ.Σ. του Συνεταιρισμού , αποτελείται από τους Πρόεδρος: Τζαμπαζλή Αναστασία Αντιπρόεδρος: […]