Ποιότητα Υπηρεσιών

Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ISO 9001:2008 από την TUV AUSTRIA HELLAS Ο Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης έχει ελεγχθεί και αξιολογηθεί  για την οργάνωση, τα συστήματα και τις εφαρμοζόμενες από αυτόν διαδικασίες σε όλο το πεδίο των δραστηριοτήτων […]

Εγχειρίδιο Χρήσης προγράμματος εξόφλησης λογαριασμών σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα

    Πατήστε εδώ είναι σε μορφή pdf.   Αξιότιμα Μέλη, Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή σας στην πλατφόρμα διενέργειας πληρωμών τρίτων, η οποία υλοποιήθηκε σε διασύνδεση με τα συστήματα της Εθνικής Τράπεζας, θα πρέπει επιπλέον των οδηγιών είσπραξης λογαριασμών, να […]

Οδηγίες εγγραφής στον Σ.Ε.Π.Π.Π.

Για να γίνετε Μέλος του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης (Σ.Ε.Π.Π.Π.) χρειάζεται να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:   ΒΗΜΑ 1  Συμπληρώνετε και υποβάλετε την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ. ΒΗΜΑ 2 Καταθέτετε 415 ευρώ (τα 15 ευρώ είναι για το δικαίωμα εγγραφής και τα […]