ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΠΠΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΠΠΠ

   Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 έλαβε χώρα η 12η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΠΠ (β’ επαναληπτική σύγκληση) στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Λάρισας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών έγινε ανασκόπηση των πεπραγμένων της χρήσης του 2019 και δόθηκαν ομόφωνα οι απαραίτητες κατευθυντήριες οδηγίες και εξουσιοδοτήσεις στη Διοίκηση για την τρέχουσα χρήση του 2020.

  Σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης, τα παριστάμενα Μέλη είχαν παράλληλα την ευκαιρία να διατυπώσουν προτάσεις και να θέσουν τις ερωτήσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, ασκώντας τον προβλεπόμενο έλεγχό τους. Στις ψηφοφορίες που ακολούθησαν τα Μέλη ομόφωνα ενέκριναν τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό της χρήσης, καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις από 1/1/2019 – 31/12/2019.

  Ο ΣΕΠΠΠ το 2019 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ποσού 1.302.635,00 € έναντι 1.322.885,00 € το 2018 σημειώνοντας ελαφρά μείωση 1,5% . Ωστόσο, κατέγραψε τα μεγαλύτερα μέχρι σήμερα καθαρά κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων ποσού 55.913,43 € τα οποία, μετά τόκων - αποσβέσεων και φόρων ανήλθε σε καθαρά κέρδη ύψους 12.908,44 € σημειώνοντας αύξηση 31,2% σε σχέση με πέρυσι.

  Για πρώτη φορά, στα θετικά αποτελέσματα της χρήσης συμμετέχουν και τα Μέλη που δραστηριοποιούνται υπό το σήμα «Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών», που από το 2018 διοργανώνει και αναπτύσσει ο ΣΕΠΠΠ. Ειδικότερα, το 2019, τα εννέα (9) λειτουργούντα ΣΕΠ συμμετείχαν στον κύκλο εργασιών με το σημαντικότατο ποσοστό 7,7% έναντι μόλις 1,3% το 2018. Στις αρχές του 2020 ξεκίνησε τη λειτουργία του και το 12ο ΣΕΠ στην Ορεστιάδα. Σε απόλυτα νούμερα την προηγούμενη χρονιά τα ΣΕΠ εισέφεραν στον Συνεταιρισμό και τον συνολικό τζίρο ποσό 17.205,00 €, ενώ το 2019 εισέφεραν ποσό 99.390,00 € εκ των συνολικών 1.302.635,00 €, καταγράφοντας αύξηση 477%.

  Ο ΣΕΠΠΠ εισέρχεται πλέον στη δεύτερη δεκαετία της δράσης του με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως και το 2010, έχοντας προ εξαμήνου μεταφερθεί στη νέα έδρα του, σε ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, υλοποιώντας σχετική Απόφαση προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. Η ενέργεια επικροτήθηκε ιδιαίτερα από τα παριστάμενα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης, καθώς αυξάνει το ενεργητικό του Συνεταιρισμού, άρα και την ίδια την αξία της συμμετοχής τους.

   Τέλος, στο διάλειμμα των εργασιών, πραγματοποιήθηκε η κοπή της ετήσιας πίτας του ΣΕΠΠΠ και τα 3 τυχερά φλουριά έλαχαν στα Μέλη α) Αθανασιάδη Θόδωρο από τη Θεσσαλονίκη β) Μουσιάρη Γκανά Ζαφειρούλα από τη Λάρισα και γ) Τζιαμπάζη Θόδωρο από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι κερδίζουν από ένα ταξίδι για δύο άτομα τις ημέρες του Πάσχα.