Γραμματειακή – Μηχανογραφική Υποστήριξη

Μηχανογραφική υποστήριξη, φωτοτυπίες, scanning, εκτυπώσεις από usb sticks, αποστολή και λήψη fax.