Πακέτα Καρτοκινητής, Αγορά Χρόνου Ομιλίας

Πακέτα καρτοκινητής όλων των εταιρειών. Αγορά χρόνου ομιλίας. Μobile internet για απομακρυσμένες συνδέσεις. Προπληρωμένες κάρτες κ.α.