Υπηρεσία Πληρωμών

Υπηρεσία Διαχείρισης και Είσπραξης Λογαριασμών όλων των πάροχων ενέργειας - τηλεφωνίας - ύδρευσης και ληξιπρόθεσμων και μέρος του ποσού, με μετρητά και με κάρτα, βεβαιωμένες οφειλές ΔΟΥ, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΚΑ - ΟΓΑ, Τέλη Κυκλοφορίας, ΦΠΑ κ.α.