Σ.Ε.Π.Π.Π. και Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών.

Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. (Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης) είναι ένας Συνεταιρισμός Περιορισμένης  Ευθύνης  ιδιωτικού Δικαίου που συστάθηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/1986  με την επωνυμία "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" με διακριτικό τίτλο "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ" και με τα αρχικά "Σ.Ε.Π.Π.Π.". Η επωνυμία του συνεταιρισμού στην αγγλική γλώσσα είναι "Hellenic Cooperative of Professional Lotteries' Agents Ltd" με διακριτικό τίτλο "Hellenic Cooperative of Lotteries' Agents" και  αρχικά "H.C.L.A.". Έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Ιδρύθηκε το 2007 και η εμπορική του δραστηριότητα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2010. Ο Συνεταιρισμός έχει κυρίως οικονομικούς σκοπούς και αποβλέπει στην οικονομική ανάπτυξη των Μελών του.

Η πραγμάτωση των σκοπών επιδιώκεται και επιτυγχάνεται με τη συνεργασία του συνόλου των μελών και με την ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στους νόμους 1667/86 και περιγράφονται στο καταστατικό του συνεταιρισμού 
 Κατεβάστε το Καταστατικό του Σ.Ε.Π.Π.Π. σε μορφή pdf.
                Από το 2010  ο ΣΕΠΠΠ δραστηριοποιείται εμπορικά σε δύο τομείς :
  • Στην υπηρεσία πληρωμών λογαριασμών , δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων μέσω της Εφαρμογής Πληρωμών του ΣΕΠΠΠ. , του ιδιόκτητου ηλεκτρονικού συστήματος μας είσπραξης λογαριασμών  βασισμένο στην πλατφόρμα Pylon του ομίλου εταιριών Epsilon Net. Σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και μέσα στον χώρο των πρακτορείων ΟΠΑΠ. Στα 10 αυτά χρόνια ο Σ.Ε.Π.Π.Π. έχει 700 μέλη και εισπράττει περισσότερους από 1.500.000 λογαριασμούς ανά έτος.

 

  • Δεύτερος τομέας δραστηριότητας του Σ.Ε.Π.Π.Π., η εξασφάλιση καλύτερων όρων προμήθειας τεχνολογικού και άλλου εξοπλισμού των καταστημάτων των μελών του, καθώς και η κατάρτιση συμβάσεων και η σύναψη συμφωνιών για λογαριασμό των μελών του, με προμηθευτές τεχνολογικού εξοπλισμού (δέκτες τηλεόρασης, ηλεκτρονικοί υπολογιστές καθώς και περιφερειακά και αναλώσιμα αυτών κτλ), με εταιρίες παροχής υπηρεσιών (ευρυζωνικά δίκτυα, παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού, κτλ) ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες μεταφοράς εγγράφων, δημοσκοπήσεων, εταιρίες διάθεσης αυτόματων πωλητών, με χορηγούς, διαφημιζόμενους μέσα από τα έντυπα, τον δικτυακό τόπο και τα εν γένει διαθέσιμα και πρόσφορα μέσα του συνεταιρισμού και των μελών του. Η δημιουργία προγραμμάτων ασφάλισης και εν γένει εγγυητικών ταμείων ή ταμείων αλληλοβοηθείας των μελών του και διαχείριση αυτών.

 

Από το καλοκαίρι του 2018, ο Σ.Ε.Π.Π.Π. προχώρησε σε ένα νέο εγχείρημα, βασισμένο σε μια καινοτόμα ιδέα που προήλθε από την μακρόχρονη και διαχρονική σχέση μας με το καταναλωτικό κοινό και τους συμπολίτες -κατοίκους των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά.

Και που προέκυψε από την διαπίστωση πως υπήρχε ένα μεγάλο κενό στην άμεση και αποτελεσματική διευκόλυνση του καθενός σε διάφορα απλά και καθημερινά ζητήματα. Το κενό αυτό έρχεται να καλυφθεί με την εισαγωγή στην καθημερινότητα μας των Σημείων Εξυπηρέτησης Πελατών (ΣΕΠ ).

Σήμερα, έχουν ανοίξει και λειτουργούν 12 καταστήματα, ενώ το δίκτυο μας αναπτύσσεται σταδιακά, με σκοπό να καλύψει σημεία  σε όλη την επικράτεια.

 

 

Περιηγηθείτε στην σελίδα μας, για να γνωρίσετε τα Σ.Ε.Π., Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών,

αν είστε επιχειρηματίας,  μάθετε πως μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί μας,

και αν... ψάχνετε για μια επαγγελματική διέξοδο, μάθετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος του Συνεταιρισμού και του δικτύου καταστημάτων ΣΕΠ.