Παροχή Yπηρεσιών Eφαρμογών Πληροφορικής

Εκμάθηση βασικών λειτουργιών στο Διαδίκτυο, social media, αποστολή και λήψη e-mail.